Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Β Πανεπιστημιακής Κλινικής με θέμα την θεραπευτική προσέγγιση της επιληψίας.

Επιληψία είναι μια παθολογική κατάσταση κατά την οποία συμβαίνει μία υπέρμετρη παροξυντική εκφόρτιση μιας περιοχής νευρικών κυττάρων. Το αποτέλεσμα αυτής μπορεί να είναι ορατό με κινήσεις κάποιου μέρους ή και ολόκληρου του σώματος, ή να εκφράζεται με διαταραχή της συνείδησης, του ψυχισμού , της αισθητικότητας ή των αισθήσεων.

Μάθετε περισσότερα για την επιληψία