Το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο συμβαίνει όταν κάποιο αγγείο που τροφοδοτεί τον εγκέφαλο με οξυγόνο ρήγνυται ή φράσσεται (αιμορραγικό ή ισχαιμικό αντίστοιχα) προκαλώντας εγκεφαλική βλάβη στο παρέγχυμα γύρω από την περιοχή που αρδεύει με αίμα.

Η ταχεία ανάπτυξη κλινικών συμπτωμάτων εστιακών ή γενικευμένων με ή χωρίς απώλεια συνείδησης. Εφόσον διαρκέσει λίγη ώρα και μετά επανέλθουμε στην προτέρα κατάσταση τότε πρόκειται για παροδικό εγκεφαλικό επεισόδιο το οποίο αυξάνει τις στατιστικές πιθανότητες να πάθει το συγκεκριμένο άτομο νέο αγγειακό επεισόδιο στο μέλλον.

Σε κάθε περίπτωση το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο είναι μια επείγουσα κατάσταση και ο ασθενής πρέπει να μεταβεί άμεσα στα επείγοντα και να μην περιμένει να δει εάν θα υποχωρήσουν τα συμπτώματα.

Ενημερώσου για το Αγγειακό Eγκεφαλικό Eπεισόδιο

Κλείσε ραντεβού σήμερα

Ένα εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να είναι ελαφρύ ή πολύ σοβαρό και τα αποτελέσματά του προσωρινά ή μόνιμα.

Η έκταση και ο εντοπισμός της καταστροφής  των νευρικών κυττάρων μας δείχνει τη σοβαρότητα ενός εγκεφαλικού επεισοδίου.

Καταστροφικό μπορεί να χαρακτηριστεί και ένα μικρό εγκεφαλικό επεισόδιο διότι μπορεί να επηρεάσει κρίσιμο σημείο του εγκεφάλου. Με άλλα λόγια τα συμπτώματα εξαρτώνται από την περιοχή που θα υποστεί τη βλάβη κι αυτό γιατί διαφορετικές περιοχές του εγκεφάλου ελέγχουν διαφορετικές λειτουργίες.

Παράγοντες που αυξάνουν την πιθανότητα να συμβεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο είναι:

 • Η υπέρταση, που είναι ο ισχυρότερος παράγοντας για την πρόκληση εγκεφαλικών επεισοδίων. Η θεραπεία της αρτηριακής πίεσης θεωρείται ο σπουδαιότερος παράγοντας στην πρόληψη των εγκεφαλικών επεισοδίων.
 • Η καρδιακή και η αγγειακή νόσος είναι ίσως οι συχνότερες παθήσεις που μπορούν να προκαλέσουν ισχαιμικά εγκεφαλικά επεισόδια εξαιτίας χαμηλής παροχής του εγκεφάλου με αίμα και μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
 • Αρρυθμίας του καρδιακού ρυθμού- κολπική μαρμαρυγή.
 • Στένωσης των καρωτίδων και των άλλων μεγάλων αγγείων. Πολλά άτομα με στένωση της καρωτίδας διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να πάθουν ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο με συχνότητα 1-2% κάθε χρόνο.
 • Εμφράγματος του μυοκαρδίου.
 • Παθήσεων των βαλβίδων.
 • Ο διαβήτης.
 • Η χοληστερίνη.
 • Το κάπνισμα.
 • Η παχυσαρκία
 • Η καθιστική Ζωή

 

 • Το παροδικό ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο αποτελεί σημαντικό προειδοποιητικό σημείο ενός πιθανού μελλοντικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ονομάζεται παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο διότι η αιματική ροή σ’ ένα σημείο του εγκεφάλου, διακόπτεται προσωρινά, ένδειξη ότι η αιματική ροή προς τον εγκέφαλο είναι διαταραγμένη.

Συμπτώματα εγκεφαλικού επεισοδίου μεταξύ άλλων μπορεί να είναι:

Ασυμμετρία προσώπου και δυσκολία στη κίνηση της γλώσσας κ.α.

Αδυναμία, μουδιάσματα, παράλυση σε ένα μέρος του σώματος

Δυσκολίες στην όραση

Επίπονος και έντονος πονοκέφαλος, που κάνει την εμφάνιση του χωρίς να υπάρχει γνωστή αιτία

Δυσκολίες στην ομιλία και την κατανόηση

Ζαλάδες, απώλεια ισορροπίας, δυσκολίες στη βάδιση και στο συντονισμό των κινήσεων

Αξίζει να σημειωθεί πως οι τύποι του εγκεφαλικού επεισοδίου διαχωρίζονται σε δύο είδη:

 1. Το ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο, το οποίο συμβαίνει σε ένα αιμοφόρο αγγείο που καταλήγει στον εγκέφαλο. Το αγγείο αυτό αποφράσσεται ξαφνικά με συνέπεια να σταματάει η ροή του αίματος.
 2. Το αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο , το οποίο συμβαίνει, όταν ένα αιμοφόρο αγγείο υποστεί ρήξη στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα την αιμορραγία του εγκεφάλου.

Το εγκεφαλικό επεισόδιο, είναι δυνατόν να οδηγήσει σε αναπηρία. Ως εκ τούτου επηρεάζεται τόσο η κοινωνική όσο και η επαγγελματική ζωή του ασθενούς. Αυτή η αναπάντεχη αλλαγή σε δραστηριότητες και ικανότητες επηρεάζει άμεσα εκτός από τον ασθενή και το οικογενειακό του περιβάλλον.

Τα συνηθέστερα προβλήματα που παρουσιάζονται μετά από ένα εγκεφαλικό επεισόδιο αφορούν την κίνηση, (παράλυση, αδυναμία, πάρεση, σπαστικότητα, μυική δυσκαμψία), διαταραχές στην ισορροπία, προβλήματα έκφρασης και κατανόησης, κόπωση, με αποτέλεσμα την δυσκολία του ασθενή να αυτοεξυπηρετηθεί.

Έτσι για τη βελτίωση των κινητικών και άλλων δυσλειτουργιών του ασθενή προτείνεται η άμεση αποκατάσταση, με απώτερο σκοπό την επανένταξη στο οικογενειακό και επαγγελματικό του περιβάλλον. Οι ασκήσεις φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας  στοχεύουν στη διόρθωση των νευρομυικών και νοητικών λειτουργιών του ασθενή, εκπαιδεύοντας- ενεργοποιώντας άλλα τμήματα του εγκεφάλου. “Brain plasticity”