Μελέτες έχουν δείξει ότι η ημικρανία με αύρα, δηλαδή η μορφή αυτή της ημικρανίας στην οποία  κάποια συμπτώματα όπως θολή όραση, οπτικές ψευδαισθήσεις, φωτάκια που αναβοσβήνουν και άλλα προηγούνται του πονοκεφάλου, είναι πιο μεγάλης έντασης και επηρεάζουν περισσότερο την ποιότητα ζωής του ασθενή από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν προηγείται αύρα.

Καλό είναι λοιπόν να γίνεται στην ημικρανία όσο το δυνατόν ταχύτερη λήψη του φαρμάκου για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του επεισοδίου.