Μεγάλη προοπτική μελέτη εξέτασε την πιθανότητα ανάπτυξης άνοιας σε 3675 άτομα. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα άτομα τα οποία έπαιζαν χαρτιά είχαν κατά 15% χαμηλότερη πιθανότητα να πάθουν άνοια σε σχέση με αυτούς που δεν έπαιζαν.

Επίσης, είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην κλίμακα μέτρησης νοητικών διαταραχών και καλύτερα ποσοστά στην πιθανότητα εμφάνισης άγχους και κατάθλιψης.

Διαβάστε και την παλαιότερη έρευνα

Tags: