Σε πολλούς ανθρώπους ανεξαρτήτου ηλικίας διαπιστώνεται από τους ίδιους ή το περιβάλλον τους ότι παρουσιάζουν προβλήματα μνήμης. Αυτό μπορεί να αφορά σε παλαιότερα ή πρόσφατα γεγονότα, σε περιορισμό της έκφρασης, απώλεια αντικειμένων, δυσκολία συγκέντρωσης, αδυναμία προγραμματισμού και δυσπροσαρμοστικότητα σε νέες συνθήκες.

Καθημερινά περιστατικά όπως διαταραχή προσανατολισμού στο χώρο ή το χρόνο («είδα τον πατέρα σου και ήταν χαμένος – σαστισμένος, σα να μη ξέρει που βρίσκεται»), δυσκολία στις συναλλαγές (λάθος ρέστα) και τα ψώνια (αδυναμία απομνημόνευσης αγαθών προς αγορά), αδυναμία αναγνώρισης οικείων προσώπων, παράδοξη συμπεριφορά όπως άρση αναστολών, επιθετικότητα, απάθεια, αδιαφορία.

Ενημερώσου για τις διαταραχές μνήμης

Κλείσε ραντεβού σήμερα

Τέτοιες καταστάσεις αποτελούν κόκκινη σημαία και χρήζουν διερεύνησης από τον ειδικό νευρολόγο για:

– να διαπιστώσει εάν υπάρχει όντως πρόβλημα και σε ποιό βαθμό
– να ελέγξει την ύπαρξη υποκείμενης οργανικότητας
– να καθορίσει τη νόσο που αιτιολογικά συνδέεται με τη διαταραχή μνήμης
– να χορήγησει την κατάλληλη θεραπεία

Με απλά λόγια όποιος ξεχνάει δε σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι οφείλεται στη νόσο Alzheimer. Η διαδικασία της μνήμης είναι μια από τις πλέον πολύπλοκες και πολυπαραγοντικές διαδικασίες. Είναι πολλοί οι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές μνήμης και με ποικίλη σοβαρότητα και σημαντικότητα.

Η διαταραχή της μνήμης μπορεί να οφείλεται σε διαταραχή προσοχής και συγκέντρωσης συνεπεία άγχους ή κατάθλιψης, σε οργανικά αίτια όπως αναιμία ή έλλειψη βιταμινών, σε ορμονολογικά αίτια ή και σε πιο σοβαρά αίτια όπως όγκος εγκεφάλου ή υδροκέφαλος.

Τέλος, οι διαταραχές μνήμης και γνωσιακών λειτουργιών μπορούν να συνοδεύουν νευροεκφυλιστικές παθήσεις όπως τη νόσο Alzheimer, την αγγειακή νόσο εγκεφάλου, τη νόσο Parkinson, την πολλαπλή σκλήρυνση κ.α.

Καταστάσεις που υποδηλώνουν προβλήματα άνοιας:

Ξεχνάτε τα πρόσφατα γεγονότα
και θυμάστε τα παλιά;

Βλέπετε γνωστούς σας
και δεν τους αναγνωρίζετε;

Ξεχνάτε ονόματα;

Δεν μπορείτε να εκφραστείτε όπως παλιά και
να βρείτε την κατάλληλη λέξη;

Χάνετε τα προσωπικά
σας αντικείμενα;

Δυσκολεύεστε σε
καθημερινά πράγματα

Χάνεστε σε περιοχές που
γνωρίζετε καλά;

Δυσκολεύεστε με την ημερομηνία
και τα ραντεβού σας;

Υπάρχει έκπτωση της
λειτουργικότητάς σας;

Είναι σημαντικό για τις περιπτώσεις όπου οι διαταραχές είναι αναστρέψιμες να επιζητούμε την άμεση διάγνωση και παρέμβαση του ειδικού σε όσο το δυνατόν αρχικό στάδιο ούτως ώστε να επιτύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.