Είναι επιτυχία εάν κάποιος έχει έστω και κάποια από τα παρακάτω… Η σειρά σπουδαιότητας είναι θέμα προσωπικών προτιμήσεων 

 • Μακροζωία και απουσία ασθένειας (περιλαμβάνεται η γνωστική λειτουργία)
 • Nα είσαι ευτυχισμένος και να έχεις ελεύθερο χρόνο
 • Να παραμένεις δραστήριος και να μαθαίνεις νέα πράγματα
 • Να έχεις αυτονομία, αυτοέλεγχο και ικανότητα να  προσαρμόζεσαι
 • Να συνυπάρχεις καλά με οικογένεια, φίλους, κοινότητα
 • Να απολαμβάνεις
 • Να διακατέχεσαι από φυσική και οικονομική ασφάλεια
 • Να είσαι ευπαρουσίαστος και περιποιημένος
 • Να παραμένεις παραγωγικός και να συνεισφέρεις επί πληρωμή ή οικειοθελώς
 • Να έχεις αίσθηση του χιούμορ
 • Να έχεις αίσθηση σκοπιμότητας